پروژه عملیات تکمیلی سد خدا آفرین و سازه های وابسته

محل اجرا :
ایران – آذربایجان شرقی – خداآفرین
کارفرما :
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
مشاور :
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
پروژه :
تکمیل حوضچه های آرامش و پوسته سر ریز ، احداث ساختمانهای نگهبانی و مانیتورینگ و سایر عملیات تکمیلی
مدت پروژه :
9 ماه

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print