پروژه پل بتنی خورگورسوزان

پل بتنی خور گور سوزان
محل اجرا :
ایران ، هرمزگان ، بندر عباس
کارفرما :
شهرداری بندر عباس
مشاور :
مهندسین مشاور هرم پی
پروژه :
احداث پل بتنی به طول 39 متر و عرض 31 متر به انضمام 36 شمع به طول 21 متر و قطر 120 سانتی متر با استفاده از تیرهای پیش تنیده کابلی
مدت پروژه :
12 ماه

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print