رشد شغلی

ارزیابی عملکرد منظم

در ارزیابی عملکرد منظم شرکت ، توانایی ها ، دستاوردها ، آمادگی برای مسئولیت های بیشتر و زمینه هایی برای بهبود شغل هر یک از پرسنل کنترل می شود. ایرانیان پورُچیستا از کارمندان خود انتظار داردمسئولیت شغل و جایگاه شخصی خود در شرکت را به عهده بگیرند. شركت با فراهم كردن وسايل مالي و آموزشي (به عنوان مثال آموزش ، مشاوره ، مشاوره و …) در هنگام تشخيص نياز در هنگام ارزيابي عملكرد ، در اين امر نقش پشتيباني ایفا مي كند. ما با انجام نظرسنجی‌های دوره‌ای از پرسنل نسبت به دریافت پیشنهادات کارمندان از عنوان دوره‌های مورد نیاز شغل آنها نظر سنجی می‌کنیم.

تحصیلات عالی

در سیاست آموزشی شرکت، به کارکنانی که مایل به پیگیری دوره های تحصیلی جداگانه مرتبط با شغل خود هستند کمک هزینه مالی تعلق می‌گیرد.

آموزش

ما می دانیم که مهمترین سرمایه، کارمندان با تجربه و دانش ما هستند. بنابراین ، نیروی کار خود را آموزش داده و توسعه می دهیم تا آنها مهارت‌های لازم را برای دستیابی به پتانسیل کامل خود کسب کنند. با ارتقاء مهارت و دانش کارکنان خود ، کارکنان با اعتماد به نفس و کاملی را تربیت می کنیم که به عنوان تیمی مؤثر و کارآمد متعهد به پیشرفت و تعالی مستمر هستند.

هر از گاهی ، کارکنان را ملزم می کنیم که در دوره های آموزشی خاص یا دستورالعمل هایی که توسط تسهیل کننده های داخلی یا خارجی انجام می شود ، شرکت کنند. این امر ممکن است در محل کار یا در یک کلاس اتفاق بیفتد.

حرکات شغلی

ما برای ایجاد انگیزه و حفظ مجریان عالی ، پلن های مختلف شغلی را طراحی و توسعه می دهیم و به آنها امکان می دهیم از حداکثر پتانسیل خود استفاده کنند. در حالی که ما در تلاش هستیم تا فرصتها و چالشهای تجاری بهتر و بزرگتری را ایجاد کنیم ، کارکنان وظیفه دارند خود را آماده کنند و از چنین فرصتهایی استفاده کنند. با این حال ، ما از کارکنان فعال در زمینه توسعه صلاحیتهایشان در قبال مسئولیت‌های بالاتر پشتیبانی می کنیم.