تعهدات اخلاقی

هدف کلی

“در شرکت ایرانیان پورُچیستا ، هدف ما ایجاد یک محیط کار رقابتی و با ارزش است که در آن افراد مستعد بتوانند از پتانسیل خود برای دستیابی به اهداف شرکت و همچنین رشد شغلی خود در چارت سازمانی شرکت استفاده کنند.”

ارزش‌ها

ما معتقدیم پارامترهای اصلی زیر به پرسنل شرکت در تحقق بخشیدن به هدف فوق کمک می کند:

صلاحیت

شایستگی علمی ، مهارت ها ، توانایی ها ، نگرش ها و سایر خصوصیات لازم برای انجام کارآمد در محیط کار

انصاف

انصاف بدان معنی است که اعمال و تصمیمات ما عادلانه ، به موقع ، بی طرفانه و عینی است.

توجه

اعتماد متقابل ، شناخت دستاوردها ، عزت نفس و احترام به دیگران عناصر مهم روابط محترمانه کاری هستند.