پر کردن پشت کوله ها با گراول

در ادامه عملیات اجرایی پروژه پل بتنی خور گورسوزان، پس از اتمام عملیات بتن ریزی ، قالب ها باز شد و پس از اتمام دوره فرآوری بتن، پشت کوله ها با گراول پر گردید.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print