دیدگاه‌ها و ارزش‌ها

  • تلاش در جهت برآوردن انتظارات کارفرمایان با اسفاده از روش های نوین و خلاق در اجرای اهداف تعیین شده با رویکرد رضایت کارفرمایان به عنوان مهم ترین عامل درآمدی شرکت
  • ارزشگذاری به جایگاه نیروی انسانی به دلیل نقش موثر اندیشه و دانایی به عنوان سرآمد مخلوقات و سرمایه اصلی شرکت و توسعه نیروی انسانی به خصوص نسل جوان برای رسیدن به اهداف تعیین شده در بیانیه ماموریت
  • برقراری حاکمیت با منطق اقتصادی در تمامی فعالیت ها و تصمیم گیری های خرد و کلان ، به منظور پاسخگویی به سهامداران و نیل به سودآوری و بهره وری بالاتر.
  • تعامل سودمند و کارآمد با مشاوران و پیمانکاران فرعی در راستای ارتققا سطح دانش و توانمندی های آنها.
  • مکلف به بهره برداری و استفاده صحیح از محیط زیست و حراست از منابع تجدید ناپذیر برای نسل های آینده.
  • اهتمام به بومی سازی دانش فنی در تعامل مستقیم با مراکز علمی ، پژوهشی ، صنعتی و بازرگانی.
  • خودباوری ، یادگیری ، خلاقیت، نوآوری و اسقرار نظام ملی پیشرفت مدیریت به عنوان نیروی محرکه اصلی در توسعه و تحقق بهره وری پایدار