رزومه شرکت

سوابق اجرایی شرکت ایرانیان پورُچیستا

1-پروژه اصلاح موج شکن مسن جزیره قشم
2-پروژه احداث پل 110 متری محور سندرک-درپهن میناب
3-پروژه احداث کانال و جمع آوری آب های سطحی میناب
4-پروژه احداث بلوار ورودی زیارتعلی
5-پروژه احداث ساختمان شهرداری بندر کنگ
6-تست دینامیکی شمع های پروژه بندر ایران
7-پروژه احداث ساختمان چندمنظوره ایلام

8-کمپ گردشگری مهران
9-اجرای عملیات باند و راه و ابنیه دانشگاه آزاد دماوند
10-بلوار ساحلی بندرعباس اولویت دوم
11-بلوار ساحلی بندرعباس اولویت سوم
12-احداث پل بتنی 320 متری زیارتعلی
13-پل بتنی خور گورسوزان
14-تست استاتیکی شمع های پروژه پل بندر لافت

 

15-پروژه احداث پیاده رو خواجه عطا بندرعباس
16-پروژه احداث کمپ گردشگری بندرعباس
17-پروژه عملیات تکمیلی سد خدا آفرین و سازه های وابسته
18-خط کشی راه های روستایی استان هرمزگان
19-اجرای ایستگاه های BRT بندرعباس
20-عملیات خاک برداری سد سیاه بیشه چالوس